Nhựa chịu nhiệt độ cao - Ertalon® 66-GF30

Giá 0₫

So với PA 66 nguyên chất, Ertalon® 66-GF30 gia cường 30% sợi thủy tinh và ổn định nhiệt bền cung cấp đọ bền, độ cứng, kháng rão và ổn định kích thước trong khi vẫn giữ được sự chống mài mòn tuyệt vời. nó cũng cho phép mức nhiệt độ...Tổng quan sản phẩm

  • Độ bền cơ học cao, độ cứng và độ dẻo dai.
  • Kháng rão tốt.
  • Khả năng giảm xóc cơ khí cao.
  • Thuộc tính trượt tốt.
  • Chịu mài mòn tốt.
  • Tính cách điện tốt.
  • Kháng bức xạ năng lượng cao tốt. (tia gamma và tia X).
  • Khả năng gia công tốt.

 

So với PA 66 nguyên chất, Ertalon® 66-GF30 gia cường 30% sợi thủy tinh và ổn định nhiệt bền cung cấp đọ bền, độ cứng, kháng rão và ổn định kích thước trong khi vẫn giữ được sự chống mài mòn tuyệt vời. nó cũng cho phép mức nhiệt độ làm việc cao hơn 

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt
Công ty TNHH Hamakyu brand
Công ty TNHH Hamakyu brand
Công ty TNHH Hamakyu brand
Công ty TNHH Hamakyu brand
0903216001