Hộp sô dạng vít xoắn RV

Giá 0₫Hộp số dạng vít xoắn vuông góc bên phải 3 cấp

Main use: fractional and medium drives.

Sử dụng chủ yếu:  dùng cho truyền động trung bình  và truyền động phân đoạn.

Range: 6 sizes; aluminium pressure die cast up to size 3; grey cast iron from size 4 up; 3 stages.

Phạm vi: 6 kích cỡ, bằng nhôm đúc nén tới loại 3; gang xám từ loại 4 trở lên; 3 cấp

Nm/ Mô men xoắn    180 - 3400

kW/ Công suất động cơ    0.18 - 22

i/ Tỉ số truyền của hộp số    6.3 - 710

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt
Sản phẩm

Sản phẩm

Liên quan

Sản phẩm
Công ty TNHH Hamakyu brand
Công ty TNHH Hamakyu brand
Công ty TNHH Hamakyu brand
Công ty TNHH Hamakyu brand
0903216001