Hộp sô dạng vít xoắn RO

Giá 0₫Hộp số dạng vít xoắn 3 cấp lắp thẳng hàng RO

Main use: fractional and medium drives.

Sử dụng chủ yếu:  truyền động trung bình và truyền động phân đoạn

Range: 6 sizes; aluminium pressure die cast up to size 3; grey cast iron from size 4 up; 3 stages.

Phạm vi: 6 kích cỡ,  nhôm đúc nén tới loại 3; gang xám từ loại 4 trở lên; 3 cấp

Nm/ Mô men xoắn    180 - 3360

kW/Công suất động cơ    0.22 - 22i /Tỉ số truyền của hộp số    6.3 - 315
 

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt
Sản phẩm

Sản phẩm

Liên quan

Sản phẩm
Công ty TNHH Hamakyu brand
Công ty TNHH Hamakyu brand
Công ty TNHH Hamakyu brand
Công ty TNHH Hamakyu brand
0903216001