Hộp số dạng trục dương song song RD series

Giá 0₫Hộp số dạng trục dương vít xoắn song song

Main use: general purpose, medium and fractional power drives.

Sử dụng chủ yếu: dùng chung, truyền động trung bình và truyền động phân đoạn.

Range: 7 sizes; housings and covers of aluminium die cast up to size 4, of cast iron from size 5; two- and three-gear trains.

Phạm vi: 7 kích cỡ ; vỏ bọc và nắp bằng nhôm đúc tới cỡ kích cỡ 4, vỏ bọc và nắp bằng nhôm đúc từ kích cỡ 5;  2 và 3 bánh răng.

three-gear trains. 3 bánh răng

Nm/ Mô men xoắn    50 - 2300

kW/ Công suất động cơ    0.55 - 22

i/ Tỉ số truyền của hộp số    2.3 - 630
 

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt
Sản phẩm

Sản phẩm

Liên quan

Sản phẩm
Công ty TNHH Hamakyu brand
Công ty TNHH Hamakyu brand
Công ty TNHH Hamakyu brand
Công ty TNHH Hamakyu brand
0903216001