Động cơ hộp số cho hệ thống sấy nhiệt RN

Giá 0₫Hộp số dạng trục song song RN

Main use: Parallel shaft gearboxes for fractional and medium drives.

Sử dụng chính: hộp số dạng trục song song dùng cho truyền động cỡ trung và truyền động phân đoạn

Range: 6 sizes; aluminium pressure die cast up to size 3; grey cast iron from size 4 up; 2 and 3 stages.

Phạm vi: 6 kích cỡ; nhôm đúc nén tới kích cỡ 3; gang xám từ cỡ số 4 trở lên, 2 và 3 cấp

Nm/ Mô men xoắn    180 - 2360

kW/ Công suất động cơ    0.22 - 22

i/ Tỉ số truyền của hộp số    6.3 - 315

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt
Sản phẩm

Sản phẩm

Liên quan

Sản phẩm
Công ty TNHH Hamakyu brand
Công ty TNHH Hamakyu brand
Công ty TNHH Hamakyu brand
Công ty TNHH Hamakyu brand
0903216001